Ενημερωθείτε για τις υποτροφίες μας

υποτροφίες

Ελληνικός Βιβλικός Σύνδεσμος

Υποτροφίες

Ο Ελληνικός Βιβλικός Σύνδεσμος, εξετάζοντας και υπηρετώντας τις ανάγκες των νέων, προσφέρει δυνατότητα υποτροφίας για σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Κριτήρια Επιλογής

υποτροφίες

Η συνεπής πνευματική ζωή και υπηρεσία σε διακονίες της Ευαγγελικής Κοινότητας.

υποτροφίες

Οι μέχρι τώρα επιδόσεις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές.

υποτροφίες

Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογένειάς του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Κατάθεση αιτήσεων γίνεται για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, στην επιτροπή του «Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου».

Για το παιδί και τον ηλικιωμένο


Διεύθυνση
: Λεβίδου 77
Κηφισιά, 14563, ΑΤΤΙΚΗΣ

 Σταθερό210 8013504
Share This